Eeeeek Aaaaahk

dolpin

Eeeekkkk eee eeeeehhhkk?
Aaaaakkk aaark eekkk arrrr, aakkkkkkkk ek ek ek. Eeeeeekkk eekkk.
Eeeehhhhh eeeehhh ehhh eeeeeekkk

Advertisements